onsdag 18 november 2015


Jukka Värelä OBSERVATIONER
17/10 - 8/11 2015

Jukka Värelä är verksam i Lund/Malmö och medlem i Galleri Rostrum sedan flera år. Hans arbeten består av skulpturer, installationer och framförallt offentlig gestaltning i skärningspunkterna mellan funktion och icke-funktion, konkret och abstrakt, verklighet och dröm. Han utgår ofta från en specifik plats, situation eller händelse.

Här visas nya verk som innehåller små och stora observationer om kosmos och tillståndet mellan verklighet och dröm. Utställningen är en fortsättning av installationen ”Kants lampa” som visades i samband med ”Behind the scene” på galleriet i början av året. Installationen bestod då av ett bord, ljus från skrivbordslampan och reflekterande ytor med reflektion på väggen. En lek med upplysnings-filosofens idéer.

Fotografi  Kennet Ruona
onsdag 11 november 2015

Gertie Månsson visar sitt arkiv över Galleri Rostrums 30 år

Fantastiskt arkiv som sparats, vårdats och presenteras av Gertie Månsson. Affischer, vernissagekort och foldrar från Galleri Rostrums 30 år.


tisdag 22 september 2015

Gerd Aurell – Helena Wikström 19 september –11 oktober 2015

I mellanrummen är allt ännu möjligt. Mellanrum förhåller sig till tillblivelser, processer, tankar i rörelse. Mellanrum är komplexa och ambivalenta, både-och hellre än antingen-eller Den här utställningen handlar om ett speciellt sorts mellanrum: ett älvdelta. Ett delta är ett landskap i ständig förändring. Vattnet för med sig sand och grus som faller ut i mynningen och ständigt skapar nya öar och sandbankar. Landskapet blir inte längre enkelt att avläsa, det är ett ambivalent mellanrum där fast och flytande inte längre är varandras motsatser.

Ett genomgående tema i utställningen är rörelser genom ett yttre landskap men också om hur tanken kan röra sig genom ett inre landskap. Rörelserna genom landskapet är på olika sätt kopplade till musik och ljud.  I filmen ”Kadens” improviserar en musiker fram deltalandskapet på sin trumpet. ”Vadare” skildrar en vandring uppför Umeälvens delta, mellan ön Holmen och Villanäs. Det som idag är älv kommer inom bara några år att vara fast mark. Till denna film har Daniel Westman komponerat ny musik som lägger ytterligare ett lager av rörelse till filmen.

Gerd Aurell och Helena Wikström är bildkonstnärer och arbetar både med gemensamma konstprojekt och egna verk. Deras gemensamma arbete behandlar ofta frågor om demokrati och stadsplanering (som i ”En annan stad är möjlig” för MADE-festivalen 2009) eller om Norrland som plats (som i ”Porträtt i ett målat landskap” 2004-2011). Gerd Aurell och Helena Wikström har tillsammans givit ut boken ”Delta – betraktelser över ett älvlandskap” på H:ströms förlag 2014. De har även behandlat dessa frågor i utställningarna ”Sparetime Utopia” på Bildmuseet i Umeå och ”Delta Dreams” på Survival Kit 3 i Riga 2011. Vid sidan av sina respektive konstnärskap arbetar Gerd Aurell som lektor vid Konsthögskolan i Umeå medan Helena Wikström är konstnärlig ledare för Vita kuben på Norrlandsoperan.


CAR Contemporary Activism Rostrum, Malmö Fotobiennal 2015


8 konstnärer från konstnärsdrivna galleri Rostrum deltar i årets fotobiennal 2015.
Vi har gemensamt valt en sträcka i Malmö, en icke-plats längs kanalen. Detta är vår utgångspunkt.
Vi kommer att arbeta med denna icke-plats som inspiration och utföra olika aktioner, vilka kommer att dokumenteras och visas som en Enkvällsutställning på Galleri Rostrum.

Deltagande konstnärer: Ewa Berg, Robert Ek, Gisela Eriksson, Christel Lundberg, Tuss Marie Lysén, Cecilia Sering, Helga Steppan och Pepe Viñoles.