torsdag 29 november 2012

Mattias Härenstam 12/1 - 3/2 2013

Mattias Härenstam
12 januari – 3 februari 2013
Galleri Rostrum
www.rostrum.nu
Vernissage lör. 12 januari kl. 12 – 16

Mitt i Sverige är titeln på en känd målning av Peter Tillberg från början av 1970-talet. Den visar ett gapande hål mitt i en lugn villagata. Målningen står också som utgångspunkt för Mattias Härenstams video Sluten Krets (fritt efter Peter Tillbergs Mitt i Sverige 1972 – 73). Och precis som målningen visar den ett hål i villagatan, men här är vi i ständig rörelse: Kameran drar med oss ner i hålet och för oss runt i ett slags evigt biologisk kretslopp. Videon (från 2011) har blivit visad i över 30 land – senast i november och december på husfasader i São Paolo och på videokonstfestivaler i Kuala Lumpur och Macau. Den blev nominerad till Screengrab New Media Art Award i Australien, vann en Menzione Speziale på Arte Video Roma och kommer att visas på Video Art and Experimental Film Festival på Tribeca Cinemas i New York i februari.
Den plötsliga sprickan mitt i välfärdsstatens trygga fasad och de ögonblick när kontrollen förloras och det underliggande kaoset bubblar upp till ytan är återkommande teman hos Härenstam.
(…) det finns ett återkommande tema av kontrollbehov och ett intresse för de situationer när den kontrollen förloras. Bakom där finns rädslan för att misslyckas och fallet ner i någon odefinierad avgrund. Att hålla skenet uppe till varje pris och det faktiska priset för just det. För mig är det inte bara en psykologisk och existentiell fråga, men lika mycket ett uttryck för ett socialt och politiskt tillstånd” Citat från en intervju gjord av Power Ekroth, publicerad i katalogen “Failure”, 2011.
Han har tidigare arbetat med hur Palmemordet (utställningen “28 februari 1986” på Galleri 54 i Göteborg 2012) blev en utlösande faktor i hur tron på Folkhemmets perfektion och osårbarhet förlorades. Till utställningen på Rostrum är temat närliggande, men utifrån ett mer personligt perspektiv. Härenstam visar, förutom video, också en serie med träsnitt och en installation, som alla på olika sätt kretsar runt det samma temat.

Mattias Härenstam studerade konst på Kunstakademiet i Bergen och Städelschule. Frankfurt. Han bor och arbetar i Oslo med video, installationer och skulptur. Bland senare utställningar kan nämnas soloutställningar på Galleri 54 i Göteborg, Tromsø Kunstforening och Kunstnerforbundet, Oslo (alla 2012) och grupputställningar som Videoholica på Museum of Contemporary Art i Sofia (2012), Videosincracy på Galleria Limiti Inchiusi, Italia (2012), InsideOut - Latest trends in Western Video Art, White Box Museum of Art, Beijing (2011), OK Video Flesh på National Gallery of Indonesia i Jakarta (2011), Kunsthal Charlottenborg, København (2010) m.fl.


söndag 18 november 2012

AAW 8 Januari 2013Artbus genomfördes under Malmö Gallerinatt och Visby kulturnatt som ett samarbete mellan medlemmar av Malmös Rostrum och Visbys Gokart.  Presentation från båda händelserna på AAW 8 jan 17-21.

lördag 17 november 2012

Chuyia Chia & Joakom Stampe 6 - 21 Dec

http://www.rostrum.nu/

Se deras egna bilder här!
https://16malmo.wordpress.com/performance-actions/7-dec-2012/

Först vernissagen


                             
                                         och så finalen

Joakim är 1, Chuyia är 6. 

En uppfattning är att Tid bara är ett abstrakt begrepp som vi använder för att skapa en modell av världen, en matematisk struktur, ungefär på samma sätt som siffror. Den moderna fysiken sammanför rummets dimensioner och tid till ett gemensamt koncept : Spacetime.

Vi är inspirerade av begreppet i förhållandet performativitet, tidsbaserade processer, tankar kring tal och tar med detta in i skapandet av utställningen.

Performancekonst är nu.
Performancekonst är live.
Tiden är bara nu.
Platsen är bara här.
Performancekonst uppenbarar sig i nuet.

Av en tillfällighet är Joakim 1: a barnet i sin familj och Chuyia är 6:e barn i sin familj. Utställningstiden sträcker sig över 16 dagar och både Joakim och Chuyia gör kontinuerligt performans actions i Galleri Rostrum med ett dagligt program. På så vis uppmuntras besökare att besöka utställningen fortlöpande, dag för dag.


16
Joakim is 1, Chuyia is 6.

One view is that time is merely an abstract concept that we use to create a model of the world, a mathematical structure in much the same way as numbers. The modern physics brings together the room´s dimensions and time to a common concept : Spacetime.

We are inspired by the concept in relation of performativity, time-base process and numbers thinking and bring it to the exhibition.

"Performance art is now."
"Performance art is live."
"The time is only now."
"The place is only here."
"Performance art reveals itself in the present."

Coincidently, Joakim is 1st child in his family and Chuyia is 6th child in her family. The exhibition is all together16 days and both Joakim and Chuyia will make progressive actions in Rostrum with day-to-day program. In this extent viewer are encourage to visit the exhibition from time to time.
torsdag 1 november 2012

Dacke/Lundberg 10 nov- 2 dec 2012

Peter Dacke och Christel Lundberg
10 nov- 2 dec  2012

                                  


 Det utsträckta köket 

Kylskåpet är som ett hemmets grossistlager. Det länkar det privata och det offentliga.
Varor från världens alla hörn stoppas in i kylskåpet. Det avlägsna, det disparata, länkas samman med det nära, till hemmet och till köket. Vi undrar; i vilken riktning går tanken?
Med denna vardagliga utgångspunkt har vi skapat ett imaginärt scenario i utställningen
”Det utsträckta köket”. Den har tillkommit i en dynamisk processuell dialog mellan oss.

         Christel Lundberg & Peter Dacke

Med stöd av Malmö stad, Mediaverkstaden Skåne och KS Recycling


måndag 15 oktober 2012