Behind the scene#2 Lisbeth Grägg

Lisbeth Grägg är född i Vörå, Finland, och är bosatt och verksam i Malmö.

Hon arbetar med installationer och performance. Från olika ingångar gestaltar hon minnen, intryck och erfarenheter från sin hemtrakt och andra platser hon varit på; hennes familj och bakgrund bildar ofta fond för verken. I denna utställning visas en rörlig skulptur med ljud.

Under utställningen i Galleri Rostrum presenterades verken i STORA RUMMET

Verkförteckning:
Skiss för livsuppehållande (2015) Plywood, elmotor, högtalare
Fallera (2014) Video

Tack till Alexander Ley och KKV Monumental.
Fotodokumentation ©Cecilia Sering


Skiss för livsuppehållande (2015) Detalj
Skiss för livsuppehållande (2015) Plywood, elmotor, högtalare

Skiss för livsuppehållande (2015) Detalj ( i bakgrunden syns del av Maria Lavman Vetös målning)
Skiss för livsuppehållande (2015) Detalj  T.h. Videoverket  Fallera (2014) (i bakgrunden: del av fotografisk serie av Cecilia Sering)
Skiss för livsuppehållande (2015) Plywood, elmotor, högtalare
Skiss för livsuppehållande (2015) Plywood, elmotor, högtalare, detalj
Detalj:Skiss för livsuppehållande 
Högtalare: Skiss för livsuppehållande 
Fallera (2014) Video
Fallera (2014) Video

Fallera (2014) Video

Fallera (2014) Video

Tillbaka till BEHIND THE SCENE#2 tryck HÄR