tisdag 22 september 2015

Gerd Aurell – Helena Wikström 19 september –11 oktober 2015

I mellanrummen är allt ännu möjligt. Mellanrum förhåller sig till tillblivelser, processer, tankar i rörelse. Mellanrum är komplexa och ambivalenta, både-och hellre än antingen-eller Den här utställningen handlar om ett speciellt sorts mellanrum: ett älvdelta. Ett delta är ett landskap i ständig förändring. Vattnet för med sig sand och grus som faller ut i mynningen och ständigt skapar nya öar och sandbankar. Landskapet blir inte längre enkelt att avläsa, det är ett ambivalent mellanrum där fast och flytande inte längre är varandras motsatser.

Ett genomgående tema i utställningen är rörelser genom ett yttre landskap men också om hur tanken kan röra sig genom ett inre landskap. Rörelserna genom landskapet är på olika sätt kopplade till musik och ljud.  I filmen ”Kadens” improviserar en musiker fram deltalandskapet på sin trumpet. ”Vadare” skildrar en vandring uppför Umeälvens delta, mellan ön Holmen och Villanäs. Det som idag är älv kommer inom bara några år att vara fast mark. Till denna film har Daniel Westman komponerat ny musik som lägger ytterligare ett lager av rörelse till filmen.

Gerd Aurell och Helena Wikström är bildkonstnärer och arbetar både med gemensamma konstprojekt och egna verk. Deras gemensamma arbete behandlar ofta frågor om demokrati och stadsplanering (som i ”En annan stad är möjlig” för MADE-festivalen 2009) eller om Norrland som plats (som i ”Porträtt i ett målat landskap” 2004-2011). Gerd Aurell och Helena Wikström har tillsammans givit ut boken ”Delta – betraktelser över ett älvlandskap” på H:ströms förlag 2014. De har även behandlat dessa frågor i utställningarna ”Sparetime Utopia” på Bildmuseet i Umeå och ”Delta Dreams” på Survival Kit 3 i Riga 2011. Vid sidan av sina respektive konstnärskap arbetar Gerd Aurell som lektor vid Konsthögskolan i Umeå medan Helena Wikström är konstnärlig ledare för Vita kuben på Norrlandsoperan.


CAR Contemporary Activism Rostrum, Malmö Fotobiennal 2015


8 konstnärer från konstnärsdrivna galleri Rostrum deltar i årets fotobiennal 2015.
Vi har gemensamt valt en sträcka i Malmö, en icke-plats längs kanalen. Detta är vår utgångspunkt.
Vi kommer att arbeta med denna icke-plats som inspiration och utföra olika aktioner, vilka kommer att dokumenteras och visas som en Enkvällsutställning på Galleri Rostrum.

Deltagande konstnärer: Ewa Berg, Robert Ek, Gisela Eriksson, Christel Lundberg, Tuss Marie Lysén, Cecilia Sering, Helga Steppan och Pepe Viñoles. 

Behind the scen #8 Gisela Eriksson, Roger Forslund, Mette Hansen 10–13/9 2015

Här följer en kort presentation av de tre konstnärerna i Behind the scene #8. 

Gisela Eriksson
“My Light, My Inspiration”
Installation/objekt/lampor/recycled

Lampan som, en symbol och en hyllning till;
LJUSET – som gör det mörka ljust, energi, värme, möjligheter, inre ljus, levande är som en lampa, lyser en tid, slocknar
INSPIRATIONEN – “To breath into”, inandas, blåsa liv i något, stimuli som sätter igång den mentala verksamheten, att se, se mer…
KREATIVITETEN – problemlösning, skapande eller framställande av nya saker, verk, tankar

Roger Forslund
Har efter flera års konststudier och många års horande som grafisk formgivare och kommunikatör bestämt sig för att gå vidare. Detta är ett inledande avstamp att genom några objekt/verk spegla delar av Sverige 2015.

Konst skapad med en förhoppning om att de ska väcka eftertanke, debatt, ilska, skratt etc.
Roger ger sin bild av dagens situation för många, en situation för de som står utanför det som de flesta vill befinna sig inom, d v s innanförskapet. Frågan är hur mycket en plats inom innanförskapet får kosta? Och vem som betalar högsta priset? Individen eller samhället.

Mette Hansen
“Tankarna”
Videoinstallation

Videoverket Tankarna beskriver en äventyrlig semestervecka då planer ströks och jag blev sittande. Välkommen till Rostrum och sätt dig ner en stund.

Behind the scene #7 Camilla Eklund och Ulrika Thune. 3/9–6/9 2015