tisdag 22 september 2015

Behind the scen #8 Gisela Eriksson, Roger Forslund, Mette Hansen 10–13/9 2015

Här följer en kort presentation av de tre konstnärerna i Behind the scene #8. 

Gisela Eriksson
“My Light, My Inspiration”
Installation/objekt/lampor/recycled

Lampan som, en symbol och en hyllning till;
LJUSET – som gör det mörka ljust, energi, värme, möjligheter, inre ljus, levande är som en lampa, lyser en tid, slocknar
INSPIRATIONEN – “To breath into”, inandas, blåsa liv i något, stimuli som sätter igång den mentala verksamheten, att se, se mer…
KREATIVITETEN – problemlösning, skapande eller framställande av nya saker, verk, tankar

Roger Forslund
Har efter flera års konststudier och många års horande som grafisk formgivare och kommunikatör bestämt sig för att gå vidare. Detta är ett inledande avstamp att genom några objekt/verk spegla delar av Sverige 2015.

Konst skapad med en förhoppning om att de ska väcka eftertanke, debatt, ilska, skratt etc.
Roger ger sin bild av dagens situation för många, en situation för de som står utanför det som de flesta vill befinna sig inom, d v s innanförskapet. Frågan är hur mycket en plats inom innanförskapet får kosta? Och vem som betalar högsta priset? Individen eller samhället.

Mette Hansen
“Tankarna”
Videoinstallation

Videoverket Tankarna beskriver en äventyrlig semestervecka då planer ströks och jag blev sittande. Välkommen till Rostrum och sätt dig ner en stund.