Behind the scen #1 Emma Gunnarsson

Emma Gunnarsson är utbildad på Konsthögskolan i Bergen och Konstakademin i Köpenhamn. Hon är sedan 2002 bosatt och verksam i Malmö. Hantverken som hon använder i sin konst är huvudsakligen grafik och fotografi. I sitt uttryck och bildskapande arbetar hon utifrån det karga landskapet, dess enslighet och det förgängliga. I denna utställning visar hon en serie fotografier under den gemensamma titeln ”Rippling” där brus, vatten och rörelse är ett centralt motiv i skapandet. Metoden här är tagna fotografier som sedan är överförda till fotopolymer tryck.

Fotodokumentation©Emma GunnarssonTillbaka till behind the scene #1 tryck HÄR