torsdag 1 november 2012

Dacke/Lundberg 10 nov- 2 dec 2012

Peter Dacke och Christel Lundberg
10 nov- 2 dec  2012

                                  


 Det utsträckta köket 

Kylskåpet är som ett hemmets grossistlager. Det länkar det privata och det offentliga.
Varor från världens alla hörn stoppas in i kylskåpet. Det avlägsna, det disparata, länkas samman med det nära, till hemmet och till köket. Vi undrar; i vilken riktning går tanken?
Med denna vardagliga utgångspunkt har vi skapat ett imaginärt scenario i utställningen
”Det utsträckta köket”. Den har tillkommit i en dynamisk processuell dialog mellan oss.

         Christel Lundberg & Peter Dacke

Med stöd av Malmö stad, Mediaverkstaden Skåne och KS Recycling