torsdag 29 november 2012

Mattias Härenstam 12/1 - 3/2 2013

Mattias Härenstam
12 januari – 3 februari 2013
Galleri Rostrum
www.rostrum.nu
Vernissage lör. 12 januari kl. 12 – 16

Mitt i Sverige är titeln på en känd målning av Peter Tillberg från början av 1970-talet. Den visar ett gapande hål mitt i en lugn villagata. Målningen står också som utgångspunkt för Mattias Härenstams video Sluten Krets (fritt efter Peter Tillbergs Mitt i Sverige 1972 – 73). Och precis som målningen visar den ett hål i villagatan, men här är vi i ständig rörelse: Kameran drar med oss ner i hålet och för oss runt i ett slags evigt biologisk kretslopp. Videon (från 2011) har blivit visad i över 30 land – senast i november och december på husfasader i São Paolo och på videokonstfestivaler i Kuala Lumpur och Macau. Den blev nominerad till Screengrab New Media Art Award i Australien, vann en Menzione Speziale på Arte Video Roma och kommer att visas på Video Art and Experimental Film Festival på Tribeca Cinemas i New York i februari.
Den plötsliga sprickan mitt i välfärdsstatens trygga fasad och de ögonblick när kontrollen förloras och det underliggande kaoset bubblar upp till ytan är återkommande teman hos Härenstam.
(…) det finns ett återkommande tema av kontrollbehov och ett intresse för de situationer när den kontrollen förloras. Bakom där finns rädslan för att misslyckas och fallet ner i någon odefinierad avgrund. Att hålla skenet uppe till varje pris och det faktiska priset för just det. För mig är det inte bara en psykologisk och existentiell fråga, men lika mycket ett uttryck för ett socialt och politiskt tillstånd” Citat från en intervju gjord av Power Ekroth, publicerad i katalogen “Failure”, 2011.
Han har tidigare arbetat med hur Palmemordet (utställningen “28 februari 1986” på Galleri 54 i Göteborg 2012) blev en utlösande faktor i hur tron på Folkhemmets perfektion och osårbarhet förlorades. Till utställningen på Rostrum är temat närliggande, men utifrån ett mer personligt perspektiv. Härenstam visar, förutom video, också en serie med träsnitt och en installation, som alla på olika sätt kretsar runt det samma temat.

Mattias Härenstam studerade konst på Kunstakademiet i Bergen och Städelschule. Frankfurt. Han bor och arbetar i Oslo med video, installationer och skulptur. Bland senare utställningar kan nämnas soloutställningar på Galleri 54 i Göteborg, Tromsø Kunstforening och Kunstnerforbundet, Oslo (alla 2012) och grupputställningar som Videoholica på Museum of Contemporary Art i Sofia (2012), Videosincracy på Galleria Limiti Inchiusi, Italia (2012), InsideOut - Latest trends in Western Video Art, White Box Museum of Art, Beijing (2011), OK Video Flesh på National Gallery of Indonesia i Jakarta (2011), Kunsthal Charlottenborg, København (2010) m.fl.