lördag 17 november 2012

Chuyia Chia & Joakom Stampe 6 - 21 Dec

http://www.rostrum.nu/

Se deras egna bilder här!
https://16malmo.wordpress.com/performance-actions/7-dec-2012/

Först vernissagen


                             
                                         och så finalen

Joakim är 1, Chuyia är 6. 

En uppfattning är att Tid bara är ett abstrakt begrepp som vi använder för att skapa en modell av världen, en matematisk struktur, ungefär på samma sätt som siffror. Den moderna fysiken sammanför rummets dimensioner och tid till ett gemensamt koncept : Spacetime.

Vi är inspirerade av begreppet i förhållandet performativitet, tidsbaserade processer, tankar kring tal och tar med detta in i skapandet av utställningen.

Performancekonst är nu.
Performancekonst är live.
Tiden är bara nu.
Platsen är bara här.
Performancekonst uppenbarar sig i nuet.

Av en tillfällighet är Joakim 1: a barnet i sin familj och Chuyia är 6:e barn i sin familj. Utställningstiden sträcker sig över 16 dagar och både Joakim och Chuyia gör kontinuerligt performans actions i Galleri Rostrum med ett dagligt program. På så vis uppmuntras besökare att besöka utställningen fortlöpande, dag för dag.


16
Joakim is 1, Chuyia is 6.

One view is that time is merely an abstract concept that we use to create a model of the world, a mathematical structure in much the same way as numbers. The modern physics brings together the room´s dimensions and time to a common concept : Spacetime.

We are inspired by the concept in relation of performativity, time-base process and numbers thinking and bring it to the exhibition.

"Performance art is now."
"Performance art is live."
"The time is only now."
"The place is only here."
"Performance art reveals itself in the present."

Coincidently, Joakim is 1st child in his family and Chuyia is 6th child in her family. The exhibition is all together16 days and both Joakim and Chuyia will make progressive actions in Rostrum with day-to-day program. In this extent viewer are encourage to visit the exhibition from time to time.