tisdag 1 april 2014

Vernissage lördagen den 5 april EMMA GUNNARSSON


Emma Gunnarsson
Färdvägar
5 - 27 april 2014

Välkommen till vernissage lördagen den 5 april klockan 12 – 16.
Utställningen invigs klockan 14.

Emma Gunnarsson (f. 1978) är utbildad vid Konsthögskolan i Bergen och på Konstakademin i Köpenhamn. Hon är baserad i Malmö och arbetar huvudsakligen med grafik och fotografi.

Gunnarsson har under de senaste åren besökt norska Finnmarken återkommande gånger. Det nakna karga nordnorska landskapet har varit den främsta inspirationen till utställningen.
Genom kameran söker hon sig till platser i naturen där livets rörelse passerar i tysthet, där förfall och mystik blandas med känslan av det postromantiska och stilla livet.
Det första besökarna möter i utställningen är kompassen som är den centrala punkten för platsens koordination. Den blir navet som för betraktaren in i en vandring i det karga landskapets strukturer.

Serien kretsar kring telegrafstationer som är efterlämnade. De bär på spår av mänsklig aktivitet och blir en geografisk och mental utpost där landskapets oändlighet brer ut sig.Observera öppettiderna.