söndag 18 januari 2015

Utställningsdokumentation av Behind The Scene #2

Lisbeth Grägg, Maria Lavman Vetö och Cecilia Sering

Galleri Rostrum 15–18/1 2015
Här följer en kort presentation av de tre konstnärerna i Behind the scene #2.


Skiss för livsuppehållande
Lisbeth Grägg är född i Vörå, Finland, och är bosatt och verksam i Malmö.
Hon arbetar med installationer och performance. Från olika ingångar gestaltar hon minnen, intryck och erfarenheter från sin hemtrakt och andra platser hon varit på; hennes familj och bakgrund bildar ofta fond för verken. I denna utställning visas en rörlig skulptur med ljud.
Verkpresentation tryck HÄR
Mer om konstnären: HÄR (öppnar egen separat webbsida)
Den fjärde positionen


Maria Lavman Vetö är född i Stockholm 1960. Hon är bosatt i Malmö sedan 2001 och utbildad på Konstakademin i Köpenhamn 1984-90. Maria arbetar i en måleritradition med referenser till geometrisk abstraktion eller formella frågor om yta och rumslighet. I det här sammanhanget visar hon en ny målning och ett väggcollage där ledorden kan vara transparens och rörelse.
Verkpresentation tryck HÄR
Mer om konstnären HÄR (öppnar egen separat webbsida)


Déjà vu, Paris hösten 2014

Cecilia Sering arbetar med fotografi i en kontext av ett visuellt undersökande. I sitt bildskapande strävar hon efter att öppna synfältet mellan det fula och det vackra, det mörka och det ljusa, mellan nutid och dåtid. Genom att sätta fokus på skärningspunkten mellan ytterligheter vill hon vidga blicken och se det som annars ofta förblir osett. Cecilia är utbildad på konstakademin i Oslo och Köpenhamn. Här visar hon en bildserie i två delar DÈJÀ VU. 
Verkpresentation tryck HÄR
Mer om konstnären tryck: HÄR (öppnar egen separat webbsida)

UTSTÄLLNINGSDOKUMENTATION 
(Mer om de olika verken: följ länken verkpresentation ovan under respektive konstnär)

Fotodokumentationen ©Cecilia SeringBesökare den 17 januari. Skulptur Lisbeth Grägg, Målning: Maria Lavman Vetö,
Besökare den 17 januari. Skulptur Lisbeth Grägg, Tryck: Maria Lavman Vetö, I bakgrunden syns fotografi i Lilla rummet av Cecilia Sering
Besökare den 17 januari framför fotografisk serie av Cecilia Sering
Skulptur Lisbeth Grägg, Målning och tryck Maria Lavman Vetö
Besökare den 17 januari. Målning: Maria Lavman Vetö
Besökare den 17 januari. Målning: Maria Lavman Vetö
Besökare 18/1 tittar på Videoverk av Lisbeth Grägg
Videoverk av Lisbeth Grägg
Besökare 17/1 tittar på bildserie av Cecilia Sering
Fotoinstallation Cecilia Sering
Text: Cecilia Sering


Fotografier del av bildinstallation: Cecilia Sering 
Lilla Rummet: Fotografi (del av installation) Cecilia Sering
Mellanrummet och Lilla rummet: Cecilia Sering: Till vänster: Fotografisk bildsvit 
Déjà vu, Malmö 1900-2015, Till höger del av bildinstallation: Déjà vu, Paris hösten 2014

Stora Rummet: Videoverk: Lisbeth Grägg,  Tryck: Maria Lavman