måndag 12 januari 2015

Utställningsdokumentation av BEHIND THE SCEN #1


Emma Gunnarsson, Patrik Gyllander och Jukka Värelä

Galleri Rostrum 8-11/1 2015
Här följer en kort presentation av de tre konstnärerna i Behind the scene #1.

Emma Gunnarsson är utbildad på Konsthögskolan i Bergen och Konstakademin i Köpenhamn. Hon är sedan 2002 bosatt och verksam i Malmö. Hantverken som hon använder i sin konst är huvudsakligen grafik och fotografi. I sitt uttryck och bildskapande arbetar hon utifrån det karga landskapet, dess enslighet och det förgängliga. I denna utställning visar hon en serie fotografier under den gemensamma titeln ”Rippling” där brus, vatten och rörelse är ett centralt motiv i skapandet. Metoden här är tagna fotografier som sedan är överförda till fotopolymer tryck.
Verkpresentation tryck HÄR

Patrik Gyllander bor och verkar i Malmö. Målningarna kännetecknas av ett otvunget förhållande till färgskalorna och Patrik skapar en alldeles egen motivvärld. Patrik använder en blandteknik av olja och akryl kombinerad med teckning och broderi. Patrik bygger sitt måleri av vardagens fragment. Måleriet och grafiken karakteriseras av att han plockar mönster från händelser och känslor, och är således en produkt av sin vardag. Det blir en slumpartad dokumentation bestående av mönster som förs samman och omvandlas till ett eget formspråk. Östra Grevie grafik, Hovedskous Målarskola i Göteborg.
Verkpresentation tryck HÄRJukka Värelä är född i Tammerfors, Finland och bosatt i Lund.
Han arbetar med skulptur, installation och offentlig gestaltning i skärningspunkterna
mellan funktion och icke-funktion, konkret och abstrakt, verklighet och dröm.
Han utgår ofta från en specifik plats. Gestaltningen kan både bli i stor och liten skala.
Jukka är utbildad på HDK/Steneby Offentlig gestaltning, Göteborgs universitet. I denna utställning visas framförallt ljusinstallationen ”Kants lampa”.
Verkpresentation tryck HÄR
Fotodokumentation ©Emma Gunnarsson
Utställningsdokumentation
 För mer bilder se under länk till respektive konstnär ovan